Ludwig Wittgenstein

“Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan – zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?”

Ludwig Wittgenstein

“Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is.”

Ludwig Wittgenstein

“De idee van Freud: in de waanzin is het slot niet verwoest, alleen veranderd; de oude sleutel kan het niet openmaken, maar een sleutel van een andere vorm zou het wel kunnen.”