Oscar Wilde

“Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven.”

Oscar Wilde

“De kracht van de vrouw is, dat geen psychologie haar kan verklaren. Het karakter van een man laat zich ontleden, een vrouw…. kan men enkel aanbidden.”

Oscar Wilde

“Ik houd meer van mensen dan van principes en ik houd meer van mensen zonder principes dan van wat ook ter wereld.”

Oscar Wilde

“Het morele leven van de mens maakt deel uit van het onderwerp van de kunstenaar, maar de moraliteit van de kunst bestaat uit het volmaakte gebruik van een onvolmaakt medium.”

Oscar Wilde

“Totaal vrij zijn en tegelijkertijd volstrekt overheerst worden door de wet is de eeuwige paradox in een mensenleven, die we ons elk moment bewust zijn.”