Voltaire

“De eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodig.”

Voltaire

“De trots der kleinen bestaat uit altijd over zichzelf te praten; de trots der groten uit nooit over zichzelf te praten.”

Voltaire

“Sedert tweeduizend jaar is men in proza en poëzie te keer gegaan tegen de weelde, maar men heeft er altijd van gehouden.”

Voltaire

“De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen.”