Voltaire

“De eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodig.”

Voltaire

“De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.”

Voltaire

“De trots der kleinen bestaat uit altijd over zichzelf te praten; de trots der groten uit nooit over zichzelf te praten.”

Voltaire

“De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch jurist.”

Voltaire

“Sedert tweeduizend jaar is men in proza en poëzie te keer gegaan tegen de weelde, maar men heeft er altijd van gehouden.”