Voltaire

“De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch jurist.”

Voltaire

“Sedert tweeduizend jaar is men in proza en poëzie te keer gegaan tegen de weelde, maar men heeft er altijd van gehouden.”

Voltaire

“De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen.”