Sigmund Freud

“Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: wat willen ze eigenlijk?”

Sigmund Freud

“De droom is een psychose, met alle ongerijmdheden, waanvoorstellingen en zinsbegoochelingen van dien.”