Robert Lynd

“Het geloof in de mogelijkheid van een korte beslissende oorlog schijnt een van de oudste en gevaarlijkste menselijke illusies te zijn.”

Robert Schumann

“Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is.”

Victor Robert

“De ware aristocratie is dat onbewust; zij kent niet de trotse minachting jegens hen, die niet tot haar behoren, maar zij wenst ze tot zich te trekken en onder haar banier te scharen.”