Robert Schumann

“Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is.”

Robert Frost

“Er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die kan koken en het niet wil, en dat is de vrouw die niet kan koken en het toch doet.”

Victor Robert

“De ware aristocratie is dat onbewust; zij kent niet de trotse minachting jegens hen, die niet tot haar behoren, maar zij wenst ze tot zich te trekken en onder haar banier te scharen.”

Robert Lynd

“Het geloof in de mogelijkheid van een korte beslissende oorlog schijnt een van de oudste en gevaarlijkste menselijke illusies te zijn.”