Victor Robert

“De ware aristocratie is dat onbewust; zij kent niet de trotse minachting jegens hen, die niet tot haar behoren, maar zij wenst ze tot zich te trekken en onder haar banier te scharen.”