Peter Sirius

“Vele mensen hebben het zo ver in het huichelen gebracht dat men hun er zelfs geen verwijt meer over maken kan; het is hun ware natuur geworden – zij zouden huichelen, wanneer zij niet huichelden.”