Peter Sirius

“Menigeen leeft rustiger in de schaduw van zijn gebreken dan een ander in de zon van zijn deugden.”

Peter Sirius

“Vele mensen hebben het zo ver in het huichelen gebracht dat men hun er zelfs geen verwijt meer over maken kan; het is hun ware natuur geworden – zij zouden huichelen, wanneer zij niet huichelden.”

Peter Sirius

“Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid.”