Friedrich Nietzsche

“Wie waarlijk bezield is door grote gedachten, streeft naar duidelijkheid. Maar wie voor diepzinnig wil doorgaan, die streeft naar duisterheid.”

Friedrich Nietzsche

“Men vergist zich telkens weer, wanneer men vooruitgang van een ideaal verwacht: de overwinning van een ideaal betekende tot nu toe altijd een flink aantal stappen terug.”