Friedrich Nietzsche

“Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.”

Friedrich Nietzsche

“Men vergist zich telkens weer, wanneer men vooruitgang van een ideaal verwacht: de overwinning van een ideaal betekende tot nu toe altijd een flink aantal stappen terug.”