Friedrich Nietzsche

“Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de ‘plicht’?”

Friedrich Nietzsche

“Ik zie kolossale conglomeraten in de plaats komen van de solitair opererende kapitalisten. Ik zie de beurzen in dezelfde doem vervallen als nu de speelbanken.”