Napoleon Bonaparte

“Geschiedenis is een versie van voorbije gebeurtenissen, waarmee de mensen besloten hebben akkoord te gaan.”

Napoleon Bonaparte

“Besluiteloosheid is een zwakheid, die zelfs bij een vrouw onvergeeflijk is. Maar niets is moeilijker dan een besluit nemen.”

Napoleon Bonaparte

“Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd men de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.”