Harry Mulisch

“Woorden zijn tekens aan de wanden van grotten en holen, die onze levens zijn. Sporen van mensen die voorbij gingen en opgelost zijn in de lucht, of veranderd zijn in een plein, een standbeeld, een sigarenmerk, een vliegtuig.”

Harry Mulisch

“Originaliteit wordt verheven als een ware kunst; echter de onderschatte ware kunst is die van de imitatie.”

Harry Mulisch

“Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogst eigen creatie. De schrijver levert tekst maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer.”

Harry Mulisch

Als je geniaal wilt zijn, moet je te ver gaan, en als je niet te ver gaat, is het niet goed, dan is het alleen maar waar en de waarheid is saai.”

Door Rob Mieremet (ANEFO) - GaHetNa (Nationaal Archief NL), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40206311

Harry Mulisch

“Iedere verklaring doet mij denken aan een poging om bij het licht van een lucifer te tonen hoe de zon er uit ziet.”

Harry Mulisch

“Dood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderen.”