Ludwig Börne

“De mensheid heeft voor haar voortbestaan een zekere dosis dwaasheid nodig, evenals de lucht stikstof moet bevatten om adembaar te blijven.”

Ludwig Wittgenstein

“Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan – zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?”