Ludwig Wittgenstein

“De idee van Freud: in de waanzin is het slot niet verwoest, alleen veranderd; de oude sleutel kan het niet openmaken, maar een sleutel van een andere vorm zou het wel kunnen.”

Ludwig Börne

“De mensheid heeft voor haar voortbestaan een zekere dosis dwaasheid nodig, evenals de lucht stikstof moet bevatten om adembaar te blijven.”

Ludwig Wittgenstein

“In de dalen van de domheid groeit voor de filosofen nog altijd meer gras dan op de kale hoogvlakten van de schranderheid.”

Ludwig Börne

“Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.”