Gerrit Komrij

“Ik ben om. Het ontleden moet worden afgeschaft. Er is niets in te brengen tegen de afschaffing van wat dan ook. Ik juich het nu zelfs van ganser harte toe wanneer de verzamelde hulponderwijzers van Nederland ons taalonderwijs zouden willen beperken tot het aanleren van rooksignalen en tam-tamgeroffel.”

Gerrit Komrij

“De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst.”

Gerrit Komrij

“Als de taal de ziel is van de identiteit, en dat is ze, en als de poëzie de ziel is van de taal, en dat is ze, dan is uiteindelijk de poëzie datgene waar het voortbestaan van een eigen cultuur mee staat of valt.”

Gerrit Komrij

“Aan woorden van schrijvers hebben politici geen boodschap. Schrijvers zijn er voor de sier. Politici zijn er voor de slaap.”