Joseph von Eötvös

“Er bestaat geen groter verkwister dan de gierigaard: hij verspilt zijn ganse leven aan de verkrijging van datgene, waarvan hij kan noch wil genieten.”

Joseph Brodski

“Zorg dat je nooit een slachtoffer wordt, ook al probeert iedereen dat nog zo hard van je te maken en al heb je alle redenen om in die rol te geloven. Je leven is er mee gemoeid, en je ziel.”