Joseph Roux

“Wat is de ervaring? Een armzalig hutje opgetrokken uit de ruïnes van het paleis van goud en marmer dat wij onze illusies noemden.”