Ernst Hohenemser

“Aforismen mogen elkaar gerust tegenspreken: ze zijn niet allemaal op dezelfde dag bedacht en ieder ding kan men van verschillende kanten bekijken.”