Henry Miller

“De strijd die de kunstenaar bewust of onbewust tegen het publiek voert, draait bijna uitsluitend om het probleem van de slechte smaak van het publiek.”

Sir Henry Taylor

“Mensen van de wereld die weten dat weinig dingen zo impopulair zijn als scherpzinnigheid en inzicht, zorgen ervoor net te doen, alsof ze zich om de tuin laten leiden.”