Henry Miller

“De strijd die de kunstenaar bewust of onbewust tegen het publiek voert, draait bijna uitsluitend om het probleem van de slechte smaak van het publiek.”