Gerard Reve

“Wie in een boek iets aanstootgevens tegenkomt, kan het boek terstond dichtklappen, weggooien en bij zijn boekhandelaar terugbrengen.”