Confucius

“Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.”

Confucius

“Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.”

Confucius

“Ik moet werkelijk de man nog ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in een mooie vrouw.”

Confucius

“Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.”

Confucius

“Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in staat zijn een mens te leren kennen.”

Confucius

“Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld”.