Cees Buddingh

“Men kan de mensen verdelen in twee groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden.”