Cees Buddingh

“Men kan de mensen verdelen in twee groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden.”

Cees Buddingh

“Ik moest denken aan het antwoord dat Tal eens gaf toen men hem vroeg of hij nog wel eens iets anders deed dan schaken, -‘Ja.’ -‘Wat dan?’ -‘Denken aan schaken.’ – Die bezetenheid heb ik nooit kunnen opbrengen, zelfs niet voor de poëzie”