Cees Buddingh

“De mensen die het nieuwsgierigst zijn naar de beweegredenen van anderen, weten veelal het minst van hun eigen hart.”

Cees Buddingh

“Het is met een nieuw idee als met nieuwe schoenen: men heeft er in het begin meer last dan gemak van.”

Cees Buddingh

“Er zijn twee soorten politici: zij die in hun leugens geloven en zij die niet in hun leugens geloven.”

Cees Buddingh

“Men kan de mensen verdelen in twee groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden.”

Cees Buddingh

“Sommige staatslieden houden zo van de vrede dat ze er graag een oorlog voor over hebben.”