Godfried Bomans

“Nergens is men zo eenzaam als in een grote stad. Wie daar het kleine nest van zijn gezin verlaat en de huisdeur achter zich sluit, wordt plotseling een silhouet in de straat, een voorbijganger, een naamloze.”

Godfried Bomans

“Zodra een gedachte populair wordt, vermindert haar diepgang. Het is zoals bij irrigatie: hoe breder het bevloeide oppervlak, hoe dunner de waterlaag.”

Godfried Bomans

“Vrees duidt dikwijls meer op aanwezigheid van fantasie dan op gebrek aan moed. En omgekeerd kan moed het gevolg zijn van een te kort aan voorstellingsvermogen.”

Godfried Bomans

“Wie zich werkelijk verdiept in de levens van hen die op deze aarde iets gepresteerd hebben, wordt telkens getroffen door het verschijnsel dat de eigenlijke kracht van die mensen een gebrek is geweest tot een kwaliteit omgebogen.”