Godfried Bomans

“Nergens is men zo eenzaam als in een grote stad. Wie daar het kleine nest van zijn gezin verlaat en de huisdeur achter zich sluit, wordt plotseling een silhouet in de straat, een voorbijganger, een naamloze.”

Godfried Bomans

“Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.”

Godfried Bomans

“Zodra een gedachte populair wordt, vermindert haar diepgang. Het is zoals bij irrigatie: hoe breder het bevloeide oppervlak, hoe dunner de waterlaag.”

Godfried Bomans

“Vele mensen menen dat het iets verdienstelijk is een geringe dunk te hebben van zichzelf. Het is de armzaligste vorm van hoogmoed.”

Godfried Bomans

“Vrees duidt dikwijls meer op aanwezigheid van fantasie dan op gebrek aan moed. En omgekeerd kan moed het gevolg zijn van een te kort aan voorstellingsvermogen.”

Godfried Bomans

“Het is een dwaling te menen dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze ijdelheid te zijn.”