Honoré de Balzac

“Het geweten is een van die stokken, die iedereen opneemt om zijn naaste te slaan, en waarvan hij zich nooit tegen zichzelf bedient.”

Honoré de Balzac

“Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.”

Honoré de Balzac

“Het is uit de botsing der karakters, niet uit de strijd der denkbeelden, dat de antipathieën geboren worden.”