Iwan Toergenjew

“Een nihilist buigt voor geen enkele autoriteit en aanvaardt geen enkel beginsel, al wordt het nog zo algemeen geaccepteerd, zonder voorafgaand onderzoek.”

Gerard Reve

“Het is de mededeling die het hem doet, niet de werkelijkheid zoals die zou zijn als de mededeling waar was.”