Gustave le Bon

“Het is zeer gevaarlijk, het geloof tot vijand te hebben. Een regering, die een geloof vervolgt, loopt gevaar door dat geloof te gronde te gaan.”

Friedrich Nietzsche

“O mijn broeders! In welke lieden schuilt wel het grootste gevaar voor alle toekomst der mensen? Is het niet in de goeden en rechtvaardigen?”

John F. Kennedy

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.”

Stanislav Grof

“Een radicale innerlijke transformatie en het stijgen naar een nieuw bewustzijnsniveau is misschien de enige hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistische paradigma.”

Stanislav Grof

“In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijn.”