Francis Bacon

“Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien.”

Lin Youtang

“Een goede reiziger weet niet waar hij heen gaat, en een volmaakte reiziger weet niet waar hij vandaan komt.”

Simon Vestdijk

“De kunstenaar ondergaat niet de droom, maar schept hem. In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven zoals de dromende doorsneemens doet, zoekt hij het brongebied op, waaruit droom en kunst beide gespijzigd worden.”

August Strindberg

“Opvallend was ook dat we het niet langer over de toekomst hadden, maar alleen over het verleden, om de doodeenvoudige reden dat we ons reeds in de een gedroomde toekomst bevonden en er niet meer een konden fantaseren.”

Marc Callewaert

“De ├ęchte liefde, zij die voorbij het oppervlakkige contact naar de volledige eenheid streeft, blijft een eeuwig gevecht tegen de eigen eenzaamheid, en tegen die van de andere.”

Marcus Aurelius

“In een mensenleven is de tijd slechts een moment, het bestaan een continue stroming, het verstand een zwak nachtpitje, het lichaam een prooi voor de wormen, de ziel een onrustige maalstoom, het lot duister en de reputatie twijfelachtig.”

Nicolas Chamfort

“Men is gelukkiger in de eenzaamheid dan in de uitgaande wereld. Zou dat niet daardoor komen, dat men in de eenzaamheid denkt aan de dingen, en in de wereld gedwongen is te denken aan de mensen?”

Theo van Gogh

“Als je je verkrampt blijft vasthouden aan de gedachte dat God niet bestaat, geloof je er in feite ook in.”