Seneca

“Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.”

Iwan Toergenjew

“Een goede leerling ziet de fouten van zijn leermeester, maar zwijgt er eerbiedig over, want het zijn juist deze fouten die hem te pas komen en hem de rechte weg wijzen.”

Oscar Wilde

“Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven.”

Franz Kafka

“Ouders die erkentelijkheid van hun kinderen verwachten zijn als woekeraars die graag veel kapitaal riskeren om winsten op te strijken.”