Sean Connery

“Je kan iets ontzettend doms zeggen tegen een hond en toch zal hij u bekijken met een blik die zegt :’God allemachtig. Daar zou ik nooit aan gedacht hebben.’”

Samuel Johnson

“Hij kan met recht onder de weldoeners der mensheid worden gerekend, die de grote levensregels weet samen te vatten in korte spreuken, die zich gemakkelijk in het geheugen prenten en die men, door er vaak aan te denken, leren kan vanzelf voor de geest te roepen.”

John Donne

“Er zit een haak in iedere weldaad, die zich in de kaak vasthecht van hem die de weldaad aanneemt, en hem heensleept waar de weldoener wil.”