Desiderius Erasmus

“Er is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezitten.”

Mark Twain

“Er zijn vele humoristische zaken op de wereld: onder meer dat blanken denken dat ze minder wild zijn dan de andere wilden.”

Voltaire

“De eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodig.”