Simon Vestdijk

“De vluchtige beroering met iets dat tot onze verbeelding spreekt, is een beter tonicum voor ons psychisch gestel dan een diep borend en alzijdig onderzoek.”

Simon Vestdijk

“De tegenstrijdigheid komt daardoor tot stand dat wij snel na elkaar van optiek wisselen en de werkelijkheid eerst van buiten af bekijken, vervolgens van binnen uit.”

Oscar Wilde

“De werkelijkheid van het leven kent geen grote of kleine dingen. Alle dingen zijn gelijk in waarde en belangrijkheid.”

Gustave Flaubert

“Men wordt criticus wanneer men geen kunstenaar kan worden, evenals men spion wordt wanneer men geen soldaat kan zijn.”

Pablo Picasso

“Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema kunnen schilderen.”

Pablo Picasso

“Er is geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid verwijderen. “

William James

“Het onderbewuste leven heeft vensters naar uitzicht en deuren naar inzicht die oneindig veel verder reiken dan de grenzen van de wereld van de werkelijkheid.”