Imre Lakatos

“Filosofie der wetenschap zonder geschiedenis der wetenschap is zinloos; geschiedenis der wetenschap zonder filosofie der wetenschap is blind.”

Albert Einstein

“De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.”

Antoon Vloemans

“Hij was zo diepzinnig dat hij zichzelf niet meer begreep: toen vond iedereen hem een groot wijsgeer.”