Antoine de Rivarol

“Indien er op aarde een hoger wezen dan de mens bestond, zou dat ons instinct bewonderen, maar vaak spotten over ons verstand.”

Julian Huxley

“Als resultaat van duizend miljoen jaren van evolutie begint het heelal zich bewust te worden van zichzelf en zijn wij in staat om iets van verleden en toekomst te begrijpen. Dit kosmische zelfbewustzijn wordt gerealiseerd in een heel klein onderdeel van het heelal – een paar menselijke wezens.”

Herbert Spencer

“Evolutie is de verandering van een onbepaalde onsamenhangende homogeniteit in een bepaalde samenhangende heterogeniteit.”

Mao Tse-Tung

“De omstandigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze bestuderen.”

Anton Tsjechow

“De mensheid heeft de geschiedenis altijd opgevat als een aaneenschakeling van veldslagen, omdat zij tot nu toe de strijd het voornaamste in het leven achtte.”