Guido Gezelle

“Wereld, die maar heerst op slaven, slaven maakt en slave zijt, liever had ik Thor te dienen, dan, onedele, uw slaaf te zijn!”

Thomas a Kempis

“De ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze hartstochten weerstand te bieden, niet door ze te gehoorzamen.”