Jan Greshoff

“Men hoort soms van slecht slapen door een slecht geweten. Ik heb een slecht geweten als ik in een tijd als deze goed slaap.”

Pythagoras

“Houdt dagelijks afrekening met uzelf, en laat de slaap niet in uw ogen, alvorens gij uw dagwerk tot driemaal toe hebt onderzocht in uw ziel. Vraagt uzelf af: waar ben ik geweest? Wat heb ik gedaan? Wat had ik moeten doen?”

Voltaire

“De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen.”

Benedictus de Spinoza

“Om te bewijzen dat de natuur zichzelf geen doel gesteld heeft, en dat alle doeloorzaken niets anders dan inbeelding zijn, daarvoor zijn niet veel woorden nodig.”

Gerrit Komrij

“De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst.”

Desiderius Erasmus

“Wanneer eens geen vreemde woorden tot hun beschikking staan, dan weten zij uit stoffige folianten altijd nog wel een paar verouderde termen op te diepen, waarmee zij hun hoorders kunnen imponeren.”