Arthur Schnitzler

“Elke oorlog wordt op de nietigste voorwendsels begonnen, op goede gronden voortgezet en met de leugenachtigste uitvluchten beĆ«indigd.”

Golda Meir

“Nog belangrijker dan een oorlog te winnen is het om helemaal geen oorlog te hebben.”

Robert Lynd

“Het geloof in de mogelijkheid van een korte beslissende oorlog schijnt een van de oudste en gevaarlijkste menselijke illusies te zijn.”

Etienne Rey

“Er zijn armen die misdadiger worden omdat zij vergeten hebben dat de maatschappij alleen de rijken toestaat te stelen.”

John F. Kennedy

“Als een vrije samenleving de vele armen niet kan helpen, kan zij niet instaan voor de weinige rijken.”

Jan Greshoff

“De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkenden.”

Anatole France

“Majestueus is de gelijkheid voor de wet, die rijken en armen verbiedt onder bruggen te slapen, op straat te bedelen en brood te stelen.”

Guy Mortier

“Van een rijke zegt men: ‘Ze heeft een paar LAT relaties.’ Van een arme: ‘Het is een hoer.’”