Milan Kundera

“De strijd van de eenling tegen de tirannie is dezelfde als die van het geheugen tegen de vergetelheid.”

Anton Tsjechow

“De mensheid heeft de geschiedenis altijd opgevat als een aaneenschakeling van veldslagen, omdat zij tot nu toe de strijd het voornaamste in het leven achtte.”

Arthur Schopenhauer

“Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij.”