Joseph Addison

We zijn altijd bezig,’ zei hij, ‘iets voor het nageslacht te doen, maar ik zou nu wel eens willen zien dat het nageslacht iets voor ons deed.

George Adé

“Nadat zijn werk door verscheidene uitgevers was teruggestuurd, besloot hij voor het nageslacht te schrijven.”

Ludwig Fulda

“Tegen het onrechtvaardige vonnis van zijn tijdgenoten kan met bij het nageslacht als hoogste instantie in beroep gaan, doch in strijd met alle rechtsgewoonten eerst dan, wanneer men de levenslange straf heeft uitgezeten.”

Godfried Bomans

“Iemand die zegt dat hij ook betrouwbare Chinezen kent en dat er in sommige negers heus wel iets aardigs steekt, maakt zich aan rassendiscriminatie schuldig, net als iemand die royaal beweert dat er ook goede joden zijn als een antisemiet door de mand valt. Hij velt een vonnis, niet door wat hij zegt maar door wat hij verzwijgt. Hij meldt de uitzondering en suggereert de regel.”