Voltaire

“Sedert tweeduizend jaar is men in proza en po√ęzie te keer gegaan tegen de weelde, maar men heeft er altijd van gehouden.”

Herbert Hoover

“De president is niet alleen de leider van een partij, hij is de voorzitter van het hele volk. Hij moet het geweten van Amerika interpreteren.”

Bertolt Brecht

“Er zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verboden.”

Zeno

“De gierigaard is als dorre zandgrond, die alle regen en dauw opzuigt, doch geen vruchtdragende gewassen voortbrengt tot het welzijn van anderen.”

Godfried Bomans

“Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.”