Confucius

“De waarlijk goede mens is evenwichtig en gerust van ziel. Niets kan hem in verwarring brengen. De waarlijk moedige mens kent geen vrees”.

Confucius

“Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld”.

Neil Armstrong

“Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe “erwt” de aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de aarde volledig. Ik voelde me niet als een reus; ik voelde me heel, heel klein!”

Samuel Taylor Coleridge

“Wat als je sliep? En wat als, in je slaap, je droomde. En wat als je, in je droom, in de hemel was en daar een prachtige, mysterieuze bloem plukte? En wat als, toen je wakker werd, je die bloem in je hand had? Ah, wat dan?”

Pablo Neruda

“Poëzie is altijd een daad van vrede. De dichter is het product van de vrede zoals brood het product van bloem is.De brandstichters, de soldaten, de wolven zoeken de dichter om hem te verbranden, om hem te doden, om hem te verscheuren. (…) Maar de poëzie is niet gestorven, ze is niet dood te meppen. Ze kunnen haar aanranden, over de straat sleuren, haar in het gelaat spuwen en honen, haar insluiten om haar het zwijgen op te leggen, haar verbannen, haar kerkeren, schoten op haar afvuren, maar ze komt al die dingen met een monter gezicht en een frisse glimlach te boven.”

Epicurus van Samos

“Men moet niet door het verlangen naar wat men mist, bederven wat men heeft, maar men moet bedenken dat ook dat laatste ooit behoorde tot wat men verlangde.”