Friedrich Nietzsche

“Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de ‘plicht’?”

Friedrich Nietzsche

“Ik zie kolossale conglomeraten in de plaats komen van de solitair opererende kapitalisten. Ik zie de beurzen in dezelfde doem vervallen als nu de speelbanken.”

Georges van Acker

“De vrucht van eigen arbeid is de zoetste, zegt de kapitalist. Hij kan het weten. Hij proeft altijd van andermans vruchten.”

Friedrich Nietzsche

“Wilt gij hoog klimmen, zo gebruik uw eigen benen! Laat u niet naar boven dragen, zet u niet op een andermans rug of een andermans hoofd.”

Confucius

“Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.”