Friedrich Nietzsche

“Wie geen boeken schrijft maar wél veel nadenkt, levende in een hem onvoldaan latende omgeving, zal doorgaans een goed briefschrijver zijn.”

Belcampo

“‘Wat in mij opwelt is eigenlijk geen letterkunst of woordkunst. Het is gedachtenkunst, geen monument van de taal. De taal is slaaf, een karretje dat voert door landschappen van gedachten.”

Napoleon Bonaparte

“Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd men de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.”

Multatuli

“Er is maar één adel, die kroon behoeft noch tabberd. Zijn strijdperk is het Licht, zijn schild is de Waarheid, zijn kampvechter is de geschiedenis der mensheid, en zijn zwaard is het Woord.”