Arthur Schopenhauer

“Wie zeer veel en bijna de ganse dag leest, verliest geleidelijk het vermogen om zelf te denken, evenals iemand, die altijd rijdt, tenslotte het lopen verleert. Dit nu is het geval met zeer veel geleerden: zij hebben zich dom gelezen.”

Saki

“Iedere hervorming heeft noodzakelijkerwijze haar slachtoffers. Men kan niet verwachten dat het gemeste kalf de geestdrift van de engelen zal delen over de terugkeer van de verloren zoon.”

Friedrich Nietzsche

“Men vergist zich telkens weer, wanneer men vooruitgang van een ideaal verwacht: de overwinning van een ideaal betekende tot nu toe altijd een flink aantal stappen terug.”

Vickie Brown

“Loop niet voor me, want ik volg niet. Loop niet achter me, want ik leid niet. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.”