Victor Robert

“De ware aristocratie is dat onbewust; zij kent niet de trotse minachting jegens hen, die niet tot haar behoren, maar zij wenst ze tot zich te trekken en onder haar banier te scharen.”

Voltaire

“De trots der kleinen bestaat uit altijd over zichzelf te praten; de trots der groten uit nooit over zichzelf te praten.”