Voltaire

“De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.”

Benjamin Disraeli

“De mens is slechts dan waarlijk groot, wanneer zijn handelingen hem door zijn hartstochten worden ingegeven.”

Gaius Valerius Catullus

“Als een verborgen bloem in een ommuurde tuin, niet opgemerkt door het vee, door geen ploeg beroerd; de wind streelt hem, de zon sterkt hem, de regen brengt hem groot: veel jongens en meisjes opteren ervoor.”

Clem Schouwenaars

“In de grootste eenzaamheid wordt zelfs een nutteloze stem belangrijk. Een bloem op de puinhopen, een klaproos tussen al dat grauw.”