Hugo Claus

“Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je bek hoeft open te doen. Het is vooral een kwestie van aandacht en geconcentreerde energie.”

Horatius

“Al gaat het nu ook slecht, daarom behoeft dat in de toekomst nog niet zo te zijn.”

Marcus Aurelius

“Laat je nooit door de toekomst intimideren. De wapens van de rede waarmee je je nu verweert zullen je dan, als het moet, ook van dienst zijn.”

George Orwell

“Macht is geen middel maar een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie te beschermen, men begint een revolutie om de dictatuur te beschermen.”

Jan Gresshoff

“Revolutie is een onrecht, dat dient om het onrecht van gisteren snel en afdoende in het onrecht van morgen te veranderen. “

Victor Hugo

“Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.”

Simone de Beauvoir

“In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt.”