Louis Couperus

“Zeker, het zaligst is te blijven wiegen in de wellust der herinneringen. Maar zo leeft men niet voort, zo dommelt men gedachteloos in.”

Godfried Bomans

“Nergens is men zo eenzaam als in een grote stad. Wie daar het kleine nest van zijn gezin verlaat en de huisdeur achter zich sluit, wordt plotseling een silhouet in de straat, een voorbijganger, een naamloze.”

Mark Twain

“Doe geen afstand van uw illusies. Wanneer zij verdwenen zijn, bestaat u misschien nog steeds, maar dan hebt u opgehouden te leven.”